image
Sklep Oferujemy laptopy renomowanych marek. Sk?adamy rwnie? komputery o dowolnej konfiguracji. Zapewniamy fachowe doradztwo w doborze cz??ci i akcesoriw.

Czytaj Wi?cej
image
Serwis Oferujemy szeroki zakres us?ug serwisowych. Nasi fachowcy pomog? Pa?stwu w rozwi?zaniu wielu problemw dotycz?cych sprz?tu komputerowego.

Czytaj wi?cej
image
Kafejka internetowa W naszym lokalu znajduje si? tak?e kafejka internetowa. Dla Pa?stwa dyspozycji mamy 3 komputery pod??czone do Internetu z bardzo szybkim ??czem.

Czytaj wi?cej
* * *
image image image
Sprzeda?
Serwis
Lokalizacja

Kiedy wchodzisz na nasz? witryn?, na dysku Twojego komputera b?d? w pami?ci twojego urz?dzenia mog? by? zapisywane pliki cookies czyli niewielkie pliki tekstowe wysy?ane przez nasz serwis internetowy, oraz serwisy do ktrych odwo?ujemy si? na naszej witrynie, np. pokazuj?c multimedia.

Plikw cookies u?ywamy przede wszystkim ze wzgl?du na wygod? u?ytkownikw, m .in. by jak najlepiej dostosowa? tre?ci i funkcje witryny do potrzeb i oczekiwa? u?ytkownikw a tak?e w celach statystycznych.
- cookies pozwalaj?ce zapami?ta? preferowany przez u?ytkownika wygl?d strony (np. j?zyk, rozmiar czcionki, dodanie artyku?u)
- cookies na oznaczenie, ?e wype?niona zosta?a ankieta/sonda (je?li takie ankiety/sondy s? stosowane w witrynie)
- cookies generowanych podczas prze??czania si? do innej wersji serwisu cms, tj. wersji mobilnej b?d? zmiany j?zyka o ile taka funkcja jest aktywna i dost?pna dla u?ytkownika.
- cookies sesyjnych (wygasaj? po zamkni?ciu sesji) u?ywane podczas logowanie u?ytkownika do panelu strony i panelu administracyjnego.
- cookies utworzonych w momencie zmiany szeroko?ci strony (je?li witryna posiadaj? aktywn? t? funkcjonalno??)
- cookies na oznaczenie, ?e zaakceptowano Polityka Plikw Cookies w naszym serwisie

Ka?dy sam w swojej przegl?darce internetowej mo?e ?atwo zmieni? ustawienia dotycz?ce cookies. Brak zmiany ustawie? przegl?darki oznacza akceptacj? stosowanych przez serwis cookies.
Zobacz jak ?atwo mo?esz wy??czy? te opcje poprzez zmian? ustawie? w swojej przegl?darce internetowej.

Je?li korzystasz z urz?dze? mobilnych (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj si? z opcjami ochrony prywatno?ci w dokumentacji danego urz?dzenia na stronie internetowej jego producenta.

Kontakt

Click - Laptopy, komputery
Sandomierz ul. Kose?y 5a


15 832 00 52

506 906 685

komputerysandomierz@gmail.com

Czynne w godzinach:
Pon - Pt 9 - 17
Sobota 9 - 13